OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiat dla zawodników na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 686 obręb Rusiec, gmina Rusiec.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego na dz.nr ewid. 109/9 przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 109/14, 109/5 i 109/9 obręb Rusiec, gmina Rusiec.

Od 1 października nocnej pomocy udzielą poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zorganizowane przez szpitale,
które są w sieci szpitali. Udzielą pomocy - tak jak dotąd - od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz
całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Sprawdź, gdzie uzyskasz pomoc!

Załączniki:
Pobierz plik (opieka nocna i świąteczna.pdf)NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.[NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.]114 kB

I) Rachunek bieżący Urzędu Gminy służący do wpłat z tytułu:

 • podatków (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych),
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty targowej,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • opłat za dzierżawę, czynsz, sprzedaż majątku gminy,
 • opłat  za zajęcie pasa drogowego,
 • opłat za umieszczenie w drodze publicznej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym opłat rocznych,
 • opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • opłata za udostepnienie danych,
 • opłaty za odpady komunalne,
 • inne opłaty.

18 9264 0009 0000 0097 2000 0020

Bank Spółdzielczy w Ruścu

ul. Wieluńska 42, 97-438 Rusiec

 

 

 

II) Rachunek budżetu Gminy Rusiec, nowy numer obowiązuje od 01.01.2017 r.:

 

25 9264 0009 0000 0505 2000 0020

 • wpłaty dotacji i subwencji,
 • wpłaty udziałów w podatkach dochodowych,
 • wpłaty podatków i innych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe.
Załączniki:
Pobierz plik (Na pomoc pracy.pdf)Projekt \"Na pomoc pracy\"[Projekt \"Na pomoc pracy\"]205 kB