Załączniki:
Pobierz plik (pismo z GUS.(3732034_2942978).pdf)Informacja dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.[Informacja dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.]693 kB

4 listopada br. podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Miasta Łodzi, rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs ,,Wzorowa Gmina". W gronie wyróżnionych, zdecydowanie nie mogło zabraknąć Gminy Rusiec.

WZOROWA GMINA JPG

Wójt Dariusz Woźniak, uhonorowany wyróżnieniem w dziedzinie inwestycji, odebrał statuetkę i certyfikat z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego Stanisława Cubały. Bez wątpienia tym prestiżowym tytułem Kapituła doceniła wieloletnią pracę włodarza. Gmina Rusiec jest wzorem dla innych samorządów szukających nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia publicznego.

Do Urzędu Marszałkowskiego, Gmina Rusiec złożyła 4 wnioski o przyznanie pomocy finansowej jednostkom w formie dotacji celowej. GRANTY SOŁECKIE w wysokości 5 000 zł mogły zostać przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dofinansowanie otrzymał wniosek pn. ?Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Rusieckiej i organizacja Pikniku Rodzinnego? przygotowany we współpracy z Panią sołtys Ewą Kozieł. Wartość zadania wyniosła 6 989,33 zł, z czego 4 326,53 zł stanowiło dofinansowanie, a 2 662,80 zł to wkład własny.

W bieżącym roku Gmina Rusiec w porozumieniu z Bankiem Żywności w Łodzi realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób irodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie wpostaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby kierowane są do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu, a z programu mogą skorzystać osoby, których dochód na osobę wrodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł, adla osoby samotnej ? 951,00 zł.