Gmina Rusiec wspiera aktywny tryb życia przeznaczając, co roku środki finansowe w konkursie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Młodzieżowy Klub Sportowy ?Orzeł? Wola Wiązowa i Pamapol ? Hetman Rusiec są tegorocznymi beneficjentami rozstrzygniętego konkursu. Kluby sportowe zrzeszają w swoich szeregach liczną grupę dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzą cotygodniowe treningi oraz uczestniczą w turniejach i meczach towarzyskich. Z pozyskanych funduszy dbają o swoje obiekty sportowe, zapewniają zawodnikom sprzęt sportowy oraz wyjazdy na mecze. Dzięki wsparciu władz samorządowych mogą zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną, a równocześnie kształtują dobre relacje koleżeńskie i międzyludzkie.

Drużyny seniorskie MKS ?Orzeł? Wola Wiązowa i Pamapol ? Hetman Rusiec biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Sieradzu w klasie rozgrywkowej ?B? w grupie III. Po kolejce jesiennej obie drużyny uplasowały się na wysokich miejscach: ?Orzeł? Wola Wiązowa na 6 miejscu, a Pamapol ? Hetman Rusiec na 3 miejscu. Do rozgrywek zgłoszona została również drużyna juniorska Pamapol ? Hetman Rusiec w klasie Młodzik D1, która również osiąga dobre wyniki w swojej grupie.

W maju br. Urząd Gminy w Ruścu przeprowadził nabór wniosków na uzyskanie dotacji do usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rusiec. Dzięki staraniom władz samorządowych powyższe przedsięwzięcie w 100% zostało sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z budżetu Gminy Rusiec. W wyniku przeprowadzonego postępowania z dotacji skorzystało 58 osób. U 50 właścicieli nieruchomości odebrano i zutylizowano wcześniej zdemontowany azbest, natomiast u pozostałych 8 oprócz transportu i utylizacji dokonano demontażu płyt azbestowych z dachów budynków. Zadanie zostało wykonane przez wyspecjalizowaną firmę, z którą gmina zawarła umowę. 

    Zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu jest wspieranie i rozbudowa zainteresowań mieszkańców naszej gminy oraz wspieranie oddolnych inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju życia kulturalnego. Powołując się na wspomniane zadania placówka GOK wspomaga wszystkich tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności lub rozwijać swoje pasje.

    Dzieciom i młodzieży proponujemy naukę tańca, a także naukę gry na instrumentach klawiszowych oraz gitarze. We wtorki i czwartki młodzi mieszkańcy naszej gminy mają również możliwość doskonalić posługiwanie się językiem angielskim. Wśród pań niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się zajęcia aerobiku i zumby, które odbywają się w GOK w poniedziałki, środy i czwartki. Również panowie znajdą coś dla siebie. Wspierając lokalne inicjatywy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców GOK udostępnił salę miłośnikom gry w tenisa stołowego.

Bliższe informacje odnośnie proponowanych zajęć można uzyskać w placówce GOK lub pod numerem telefonu 43 676 61 25.

Piękne słoneczne popołudnie, na snopkach ze słomy - wieńce dożynkowe. Bochen chleba, płody rolne i kwiaty ? to sceneria festynu dożynkowego w Ruścu, który odbył się 28.08.2016 r. Dla licznie przybyłych mieszkańców Gminy Rusiec był to czas świętowania. Popołudnie i wieczór upłynęły w miłej, radosnej atmosferze.
Podczas części oficjalnej uroczystości Wójt Gminy Rusiec - Dariusz Woźniak podkreślił trud rolniczej pracy i podziękował ludziom pracującym na roli za wysiłek.