OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiat dla zawodników na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 686 obręb Rusiec, gmina Rusiec.