OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego na dz.nr ewid. 109/9 przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 109/14, 109/5 i 109/9 obręb Rusiec, gmina Rusiec.