Przewodniczący Rady Gminy Rusiec
Bartłomiej Bieniek


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rusiec
Wiesław Moszyński


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rusiec
Czesław Płuciennik


Radni :
Bogdan Paweł Stolarczyk
Radosław Bieniek
Andrzej Cywiński
Adam Krysiak
Andrzej Nowak
Wojciech Sławomir Kozieł
Wacław Rojszczak
Urszula Stanik
Mirosław Wlaźlak
Piotr Adam Pluskota
Józef Antoni Szczepanik